blog

Geen oorlogszuchtige sfeer

Blogs

Geen oorlogszuchtige sfeer

Op het moment dat ik dinsdag 24 september de parkeerplaats van Radio Kootwijk opreed, zag ik legertrucks en een legertent staan. Ik moest onmiddellijk terugdenken aan 1996. De bakkersbonden verklaarden toen, verenigd in DAMP, de oorlog aan de supermarkten.

De presentatie van die ‘oorlogsverklaring’ vond plaats in een zaal, uitgerust met veel legergroen. Het mondde uit in Campagne Winkelbel, met een prachtig Bakker-Actieboek. Helaas een vroege dood gestorven. Je kunt overigens het praktische actieboek zo onder het stof vandaan halen; actualiseren en er een hoofdstuk social media aan toevoegen.

Nu is het leger niet ingezet. De legertrucks dienden als taxi. Van een oorlogszuchtige sfeer richting supermarkten was geen sprake. Wel hadden retail-organisaties belangstelling voor Bakspiratie. Ze werden beleefd geweigerd. Bakspiratie is voor de ambachtelijke bakkerij. Detail: bij de ontvangst werden de badges uitgereikt door leden van Bakery Nexus, van wie sommigen indirect gerelateerd zijn aan diezelfde retailers.

De organisatie had hoog 
ingezet. 22 toeleveranciers hadden zich voor deze dag verenigd. Dat alleen al werd als een triomf gevierd. 
Geweldig. Maar het zal de ondernemer een zorg zijn. Die zit te springen om nieuwe ideeën waarmee hij kan ontsnappen aan de onder druk staande klantenkring en omzetten, en verder wil weten hoe hij zijn investeringen gefinancierd krijgt en de bedrijfsopvolging kan regelen.

De ondernemers die Bakspiratie hebben bezocht, zijn geïnspireerd door de presentaties naar huis gegaan. Het was een mooie dag. Strak georganiseerd met veel afwisseling.

Maar Bakspiratie bevatte weinig echt nieuws. De boodschap was vooral: vertel het verhaal achter je product en je bedrijf. Die boodschap is al ouder dan de Campagne Winkelbel, maar zeker niet onbelangrijker dan toen. Wel hebben ondernemers behoefte aan een platform waar ze vooral elkaar kunnen treffen om hun ervaringen uit te wisselen.

Wat ik gemist heb, is dat de 
bezoekers niet met iets ‘concreets’ naar huis zijn gegaan. Geen actieboek, geen A4’tje waarop de drie of vijf gouden tips stonden waarmee ze vandaag in het bedrijf aan de slag kunnen en die morgen al profijt zouden kunnen opleveren. Een ideeënbusje met enkel een paar mooie volzinnen is wat dat 
betreft niet genoeg.

Reageer op dit artikel