blog

70-20-10

Blogs

70-20-10

Ik kwam laatst in opinieweekblad Elsevier een mooie vuistregel tegen: 70-20-10. John Mangelaars, ceo van onlinebedrijf Travix, gebruikt die voor zijn omzet: 70 procent van de omzet moet uit de kern van zijn activiteiten komen, 20 procent uit innovaties (die al dan niet na verloop van tijd overgaan naar de kern) en 10 procent door rare ideeën.

Ik vind het niet zo’n gekke gedachte: je assortiment samen te stellen aan de hand van deze 70-20-10-regel.

De regel dwingt ondernemers om – naast het innoveren van het basisassortiment- creatief te zijn, ideeën uit te werken waarmee ze opvallen en zich in de kijker spelen. Bakkers hebben nogal snel de neiging zich op het kernassortiment te storten. Dat is veilig en vertrouwd. Maar daarmee onderscheiden ze zich niet (meer). Bakkers moeten opvallen en zich onderscheiden. Daar ligt de uitdaging. Dat is niet gemakkelijk, maar ook niet moeilijker dan het is.

De (banket)bakker moet de consument wel zien te prikkelen met innovaties en rare ideeën. Toen ik nog – heel lang geleden – in de bakkerij cakejes maakte, waarbij het beslag in een caisse werd gespoten, werd dat zo verkocht. Nu zijn het cupcakes en worden die met de meest dolle fantasieën aan decoraties afgewerkt. En vooral door de consument zelf. Maar bij bakkers gebeurt dit te weinig. Nu is het te laat, vrees ik. Er komen steeds meer toetreders in onze branche die geen bakkerijverleden hebben. Ze worden niet gehinderd door ‘oude’ gebruiken. Dit levert onverwachte vernieuwingen op. Denk aan zaken als Broodt in Eindhoven of Sourdough in Tilburg. Zij zien mogelijkheden die de reguliere bakker niet ziet.

De bakkerijsector heeft door het niet tijd inhaken op ontwikkelingen al meer producten verloren dan hem lief is. In het vorige nummer van Bakkerswereld stond een artikel over de Cronut. Je kunt er je schouders over ophalen en denken dat het iets is voor die gekke Amerikanen. Of je kunt kijken of het iets voor de eigen winkel is. Consumenten verleggen voortdurend hun verlangens en grenzen. Zij zijn in voor nieuwe, hippe producten. Een brood- en banketbakker moet een unieke positie in de markt hebben. Dat doet hij niet met zijn kernassortiment van 70 procent. Dat bepaalt vooral de resterende 30 procent. Innovaties en rare ideeën geven hem de mogelijkheid zich te onderscheiden.

Reageer op dit artikel