blog

Als één branche naar de toekomst?

Blogs

Als één branche naar de toekomst?

In mijn vorige blog ben ik 
ingegaan op het belang van de nieuwe cao voor de toekomst van de bakkersbranche als een geheel. Mooi was het om te constateren dat Edwin Klaassen daarna in zijn column van 7 mei het volgende benadrukte: ‘Graag zie ik meer collectiviteit en zeker niet de supermarkt als concurrent zien, maar samen als branche naar buiten treden.

Een standpunt dat mij uit het hart is gegrepen. 
Helaas is dat niet bij iedereen het geval in de bakkerijbranche. Naar mijn mening wordt er nog veel te veel in deelbelangen en subgroepen gesproken. En van daaruit geacteerd. Voor de bijna zeventien miljoen Nederlanders is dat een oninteressante discussie. Dus per definitie leidt de discussie over ambacht, sterbakkers, een stichting ambacht et cetera af van het hoofdthema dat ons allen bindt: Brood; lekker en gezond.

Het mooie is dat we in een verleden als branche daarin ooit een hele goede keuze hebben gemaakt. Namelijk door het oprichten van het Nederlands Bakkerij Centrum. Dat instituut is het centrum van de Nederlandse bakkerijbranche. Aanvankelijk betaald vanuit gelden die via de meelheffing door alle meelverwerkers uit Nederland werden opgebracht. Maar sinds 1 januari van dit jaar volop aan de slag om als zelfstandige, niet-gesubsidieerde organisatie een plek onder de zon te verdienen.

Daarnaast heeft de branche (NBOV en NVB) alle gelden, die na de opheffing van het Productschap 
Akkerbouw vanuit de Meelheffing overbleven, ter 
beschikking gesteld om een aantal jaren actief te blijven communiceren over het prachtige product brood en met name over de gezonde waarden van brood. Doel is brood positief op de kaart te blijven zetten. Mocht bij een evaluatie blijken dat dit niet of onvoldoende lukt, dan is er blijkbaar in de sector onvoldoende draagvlak om hier aandacht aan te geven en gaan we verder als branche van verkruimelde deelgroepjes.

Maar let wel: in de huidige maatschappelijke situatie is het per definitie lastig om je geluid te laten horen bij consumenten, beleidsmakers en/of politici. Dus dan is het niet handig om als zo klein mogelijk clubje verder te gaan. Mocht over een aantal jaren blijken dat wij het NBC geen middelen ter beschikking willen stellen om het 
positieve verhaal van brood uit te dragen, dan verliezen wij, als bakkersbranche, een belangrijk instrument om ons te helpen om de gezamenlijke boodschap over de bühne bij die bijna zeventien miljoen Nederlanders te brengen.

Gelukkig is het nog niet zover. Het NBC heeft de slag aardig te pakken en is in samenwerking met beide brancheorganisaties (NBOV en NVB) druk bezig om slagen te maken in de communicatie van die boodschap. Zowel voor als achter de schermen.

Daarom de oproep aan de branche als totaliteit, dus aan iedere bakker/ondernemer, zowel groot als klein: houdt oog voor het gezamenlijk belang. En dat is: Brood; lekker en gezond.

Reageer op dit artikel