blog

Cao zet verhoudingen op scherp

Blogs

Cao zet verhoudingen op scherp

De cao-besprekingen vormen iedere keer weer een heikel punt en het zet de verhoudingen telkens weer even op scherp. Bij de onderhandelingen voor de cao Bakkersbedrijf is dat niet alleen een ‘spel’ tussen werknemers en werkgevers, maar telkens tekenen ook de verschillen en de overeenkomsten tussen het ambacht en de industrie zich scherp af.

Sinds mei vorig jaar is de sector cao-loos, maar nu ziet het er nu naar uit dat werkgevers en werknemers nog voor de zomer een handtekening zetten onder nieuwe afspraken. Die behelzen een structurele loonsverhoging voor de werknemers van 2 procent. In de ambachtelijke sector wordt de zondagstoeslag voor het winkelpersoneel gehalveerd en de toeslag voor productiepersoneel gaat in de eerste vier werkuren op zondag naar 50 procent. Voor de industrie blijft de zondagstoeslag van 100 procent gelden.

Geen enkele ondernemer zit te wachten op een loonstijging, maar het MKB is met iedere verhoging per product per definitie duurder uit dan in de industrie. Aan de andere kant is het ook van groot belang dat werknemers de beloning krijgen die past bij hun vakmanschap en die recht doet aan hun inzet.

De loonsverhoging van 2 procent is feitelijk niet veel als wordt bedacht dat er vanaf december 2012 geen aanpassing in de schaallonen heeft plaatsgevonden. Volgens zowel de industrie (NVB) als het ambacht (NBOV) is er, afgezien van de financiële paragraaf, een wereld te winnen voor zaken als werktijden, scholing en arbeidsomstandigheden. En dat is ook zo. In september wordt een vervolg gegeven aan de cao-besprekingen. Het is belangrijk dat de afzonderlijke belangen dan goed worden afgewogen, maar nog belangrijker is het om de gezamenlijke uitdagingen die voor de ontwikkeling van de gehele bedrijfstak van belang zijn aan te gaan. Want er is meer te winnen met samenwerking dan met tegenwerking.

Reageer op dit artikel