blog

Trek samen op

Blogs

Trek samen op

De bakkerij krijgt het voor de kiezen. 
Ineens is brood niet goed (meer) voor de mens. Zevenduizend jaar lang heeft brood in onze voeding, en in de 
geschiedenis van de mensheid, een heel belangrijke rol gespeeld.

Ik eet er overigens geen boterham minder om. Sterker nog: ik geniet iedere dag van brood. En dat wil ik graag zo houden! Maar of de consument er zo ook over denkt….

We moeten het niet overdrijven. Maar als brood- en banketbranche moeten we wel op onze hoede zijn. Na de artikelen over koolhydraten en gluten heeft brood voor een x-aantal consumenten een 
andere waarde gekregen. Vergeet niet: het gaat hier vooral om zeer kritische consumenten. Zij laten zich vaak goed informeren en zijn ontvankelijk voor de kritische kanttekeningen die nu bij de consumptie van brood worden gesteld.

Begin dit jaar werden we opgeschrikt door het asbestverhaal. Er zit asbest in brood. Dat is wat de consument onthoudt van al die commotie. Er zouden al 38 slachtoffers zijn, later gerectificeerd in drie (en dan moet nog bewezen worden of er een causaal verband 
bestaat tussen asbest in brood en de getroffen patiënt). Maar het getal 38 blijft ‘rondzingen’.

De asbestaffaire slaat opnieuw een deuk in het imago van brood. Daar ondervindt de gehele bakkersbranche (ambacht én industrie) schade van. 
Ambachtelijke bakkers die met dit onderwerp hun voordeel willen doen, waarschuw ik maar: ook in het ambacht bakken nog steeds bakkers hun brood in ovens die met asbest zijn geïsoleerd (en daarmee is helemaal niets mis overigens, zolang er geen asbest vrijkomt). Elke publiciteit hierover schaadt het imago van de bakkersbranche. Wat moet er gebeuren?

Ik vraag me echt af of een uitgekleed Voorlichtingsbureau Brood machtig en krachtig genoeg is om dergelijk ‘nieuws’ snel en vakkundig te kunnen pareren. Ik weet dat het een utopie is, maar op dit punt zouden ambacht en industrie de handen (weer) ineen moeten slaan. Trek 
samen op.

Dat ontslaat overigens geen 
enkele bakker van zijn plicht de consument zo volledig en correct mogelijk over ‘ons’ brood te informeren. Het vergt wel enige deskundigheid. Daarvoor verwijs ik graag naar het artikel van prof. Brouns in het vorig nummer van Bakkerswereld en nu ook op de website Bakkerswereld.nl.

Reageer op dit artikel