blog

Lekker, gezond en onbesproken

Blogs

Lekker, gezond en onbesproken

Alhoewel het jaar al weer een maand oud is, wil de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) alle mensen die actief in de gehele broodbranche werkzaam zijn, alle goeds en veel gezondheid toewensen voor het nieuwe jaar. Zowel in privé als zakelijk 
opzicht.

Dat ‘alle goeds’ en ‘veel gezondheid’ staat en valt met het eten van lekker en voldoende brood, zal bij een ieder van ons duidelijk zijn. In de laatste maanden van 2013 kwam manifest naar voren dat dit 
besef niet bij alle bijna 17 miljoen Nederlanders aanwezig is. Daarbovenop kwam begin dit jaar nog eens de problematiek van de asbestovens. Feit is dus dat het product brood in de schijnwerpers staat op een manier die niemand van ons zou moeten willen. Er is dus een hoop (communicatie)werk aan de winkel.

Alle publiciteit over de ovens in de bakkerij staat optimale en positieve communicatie over het imago van brood als lekker en gezond product in de weg. Echter, feitelijk is de problematiek van 
asbest in ovens natuurlijk een lastige kwestie. Door de lange periode tussen blootstelling aan asbest en het optreden van de ziekte kan op dit 
moment geen oorzakelijk verband worden gevonden tussen het blootstellingsmoment en het 
optreden van asbestkanker. Er kunnen immers in de loop van decennia vele blootstellingsmomenten zijn geweest. In veel verschillende situaties. Zowel in het ambacht als in de industrie. Asbest is namelijk zeer frequent en grootschalig gebruikt en toegepast. En dus ook op zeer veel plaatsen nog aanwezig. Desondanks heeft elke bakker-
ondernemer een grote verantwoordelijkheid naar het personeel in dat zijn of haar bakkerij(en) werkzaam is en naar het product brood an sich.

Hoe kunt u als bakker-ondernemer deze verantwoordelijkheid oppakken? Enerzijds door het inbrengen van checks en controles in uw arbosysteem en RI&E en het regelmatig uit laten voeren van controles door gecertificeerde inspectiebureaus. Hierdoor minimaliseert u de risico’s. Anderzijds, en nog beter, door ernaartoe te werken dat op een zo kort mogelijke termijn alle asbest uit uw bakoven(s) verdwijnt. Neem dus uw verantwoordelijkheid als werkgever. Als elke bakker-ondernemer de instelling heeft om dit risico volledig uit te sluiten, dan gaat Nederland weer snel over brood als een lekker, gezond en onbesproken product spreken.

Daarnaast dient er goede generieke communicatie plaats te vinden. Daarom heeft de NVB bij het NBC de nadrukkelijke wens neergelegd om nog actiever aan de slag te gaan met de voorlichting van de consument. Zowel direct als via de wetenschap. Algemene productcommunicatie en wetenschappelijke communicatie dienen hierin hand in hand te gaan. Dus zowel communiceren over het lekkere en de smaak van brood als over het gezonde en verantwoorde element van brood.

Maar dat alles is niet voldoende. Los van de centrale activiteiten die vanuit Wageningen gecoördineerd (gaan) worden en de individuele ondernemers activiteiten rond asbestmonitoring en asbestverwijdering, roept de NVB alle personeelsleden van 
supermarkt broodafdelingen en bakkerswinkels van Nederland op om 
gezamenlijk (ambacht en industrie, NBOV en NBV en alle andere brancheorganisaties) één boodschap naar buiten te blijven zenden. Brood is 
gewoon heel erg lekker én gezond. En ja, er zijn mensen die bepaalde 
intoleranties hebben en niet tegen brood kunnen, maar dat is een absolute en kleine minderheid. En voor hen zijn er speciale broden. Het leeuwendeel van Nederland is gewoon 
gebaat bij dagelijkse consumptie van brood (denk maar eens aan vezels, B-vitamines en mineralen).

Laten we dat vooral vaak en continu blijven benadrukken, bij elke mogelijkheid die we hiervoor hebben/krijgen gedurende de komende tijd. Zowel in 
supermarkten en winkels als in één-op-ééngesprekken en tijdschriften en op radio en televisie.

Overigens: een handig hulpmiddel bij deze 
gesprekken is het 10-vragenoverzicht van het Voorlichtingsbureau Brood. Zie ook de website Brood.net/gezondheid.

Reageer op dit artikel