blog

Zware verantwoordelijkheid

Blogs

Zware verantwoordelijkheid

BakSpiratie. Dat is de naam van de Bakkerij-inspiratiedag 2013. Al een jaar wordt er achter de schermen aan gewerkt. Met de presentatie van de naam is nu de kop eraf. Knap dat 22 partijen zich hebben verenigd en gecommitteerd rondom één evenement. Maar tegelijkertijd ook gevaarlijk.

Eén inspiratiedag in een jaar helpt de ondernemer te weinig. Het is ongekend dat een branche in feite alle kaarten op één branche-evenement zet. Om de brancheagenda te ontlasten, luidt het commentaar. Zeelandia en Beko Advies hebben hun (inhoudelijk kwalitatieve goede) ondernemersdagen min of meer moeten inwisselen voor BakSpiratie. Dat is jammer, te meer omdat ondernemers juist nú behoefte hebben aan deze informatie én aan het collegiale contact. De huidige tijd en de nabije toekomst vragen heel veel van de ondernemers.

Er is nog té weinig bekend over de inhoud van het programma. En het is absoluut onmogelijk om alle issues op zo’n dag te behandelen. Maar ik hoop dat de organisatie niet in de valkuil trapt er een prachtige bakshow van te maken.

Elke bakker heeft te maken met een onder druk staande omzet.

De thema’s waar de bakkerij nu mee te maken heeft, gaan verder dan alleen het verschil maken met het supermarkt-kanaal. Een deel van de consumenten wil in de eerste helft van de week wel naar de bakker, maar gunt zich daarvoor geen of te weinig tijd. Met alleen een webwinkel pareer je dat niet: online kopen betekent een andere manier van winkelen. En het gaat óók om andere fysieke winkelopeningstijden.

In de eerste helft van de week valt de keus van de klant vooral op het ‘normale’ assortiment. Verluxing daarvan is vooral weggelegd voor de vrijdag en zaterdag. De thema’s zijn nu vooral schaalvergroting, 
bedrijfsovername, financiering van investeringen, het verschil in aankoopgedrag in de eerste helft van de week ten opzichte van de vrijdag en zaterdag, de 
sanering van winkelbestanden in dorpen en stads-wijken.

Elke ondernemer staat voor een grote uitdaging. Veel ondernemers hebben behoefte aan hulp en ondersteuning. De 
organisatie heeft een zware verantwoordelijkheid op zich genomen om deze thema’s op één dag in het jaar te behandelen. Dat doet overigens niets af van het belang van het evenment. Het is te hopen dat ook díe 
ondernemers zich aangesproken voelen waarvoor het echt is bedoeld.

Reageer op dit artikel