artikel

Samenwerking basis gezonde branche

Blogs

Samenwerking basis gezonde branche

Het is een fenomeen dat in de bakkersbranche altijd voor reuring zorgt: de cao-onderhandelingen. Logisch, voor werkgevers en werknemers hangt hier veel van af. Dan gaat het vooral over het financiële gedeelte van de cao.

Dat blijkt uit de reacties die op de website van Bakkerswereld zijn verschenen naar aanleiding van het eindbod. Daarin wordt door ondernemers ingegaan op de, in hun ogen, veel te hoge salarisaanpassingen. Dat is naar mijn mening niet terecht.

Gemakshalve wordt de voorgestelde eenmalige uitkering (1,35%) als een structurele salarisaanpassing gelabeld. Verder wordt eveneens over het hoofd gezien dat er vanaf december 2012 tot en met september 2014 géén aanpassing meer in de schaallonen heeft plaatsgevonden. Daardoor kan gerust worden gesproken van een gematigde loonaanpassing door de jaren heen. Overigens, die gematigde aanpassing is wel logisch gezien de bedrijfseconomische toestand van de branche. Die is gemiddeld echt niet florissant te noemen. Feit is vooral dat het eindvoorstel voor een nieuwe cao van één jaar niet schokkend is wanneer ernaar gekeken wordt in termen van verandering en verbetering buiten de financiële paragraaf om. Door die korte looptijd is het niet mogelijk om de branche echt in de kern op te pakken. En dat is nu juist iets waar behoefte aan is. In het verleden hebben we als branche bewezen daartoe in staat te zijn. Bijvoorbeeld met de invoering van de Atex-handleiding, het meldpunt Grondstofallergie, et cetera. Laat dat het voorbeeld en een gezamenlijke uitdaging zijn. Want op het terrein van toeslagen, werktijden, arbeidsomstandigheden, scholing en duurzaamheid van werk en bedrijfsvoering kunnen in de bakkerijbranche nog echt slagen worden gemaakt.

Het is een goede zaak dat in het nu voorliggende eindvoorstel van de komende cao diverse onderwerpen zijn opgenomen die een bijdrage leveren aan de verdere versterking van de branche buiten de traditionele salarisparagraaf om. Hierdoor wordt aangegeven dat bij alle partijen de basis aanwezig is om dat ook echt op te pakken en hierin samen te werken. Zowel bij de FNV, het CNV, de NVB en de NBOV. Dat is mooi om te constateren. De NVB is er vervolgens ook een groot voorstander van om die zaken in een nieuwe, langlopende cao vanaf april 2015 te effectueren. Maar dat is voor de toekomst. Nu eerst rust creëren met de nieuwe cao van 1 april 2014 tot en met 31 maart 2015.

Reageer op dit artikel