artikel

Focus verleggen naar uniek karakter

Blogs

Focus verleggen naar uniek karakter

Hoe ziet de bakkerij er in 2020 uit? Ach, 2020. Is dat nog zo ver? Nee. Over zes jaar staan we wel op de drempel van 2020. Visies op de toekomst van zowel de bakkerijsector zelf als van individuele bakker-ondernemers zijn schaars.

Het is wel belangrijk dat de branche én de ondernemer zich bezighouden met de (nabije) toekomst. Hoe ontwikkelt de branche zich en hoe moeten het dienstenpakket, organisaties en vakonderwijs daarop bijvoorbeeld worden afgestemd? Moeten jongelui nog leren hoe een korstdeeg moet worden gezet en weten ze wat het verschil is tussen de Hollandse en Franse korst?

Eén ding is zeker: het bakkerijlandschap zal in de jaren 2014-2020 nog ingrijpend veranderen. De schaalvergroting zet door. Duurzaamheid ook. Social media eveneens. Meer buitenlandse assortiments-
invloeden. Als wij dat constateren, wat merkt de leerling daar nu en in de komende jaren van in zijn lespakket? Om maar eens een vraag op te werpen.

Wat zijn de effecten van de onlineverkopen op het winkelend publiek? Wat is het antwoord van de bakkerij op de gemakzucht van de consument? Er wordt al twintig jaar gezocht naar het antwoord. Wat betekent de verruiming van de openingstijden? Hoe haalt een (beginnend) ondernemer een fatsoenlijk rendement uit de vrij pittige 
financieringskosten van een bakkerij met winkel? Als hij daarvoor al een financiering kan krijgen.

Veel ondernemers beroepen zich op hun ambacht. Is daar in 2020 wel plaats voor? Ja, denk ik, met een mits. Wat is ambacht? Als je daar je geld mee wilt blijven verdienen, is dat geen kneuterig, hobbyistisch of idealistisch gebeuren. Dat is gewoon business. Ook de supermarkten pretenderen ambachtelijk brood en banket te verkopen.
Er is, om er in 2020 nog als ondernemer bij te zijn, in feite maar één relevante vraag: wat maakt hem uniek. Als hij als bakker-ondernemer niet uniek is of wordt, dan is er voor zijn bedrijf geen 2020. Voor veel consumenten is brood gewoon brood.

Of dat nu van een bakker komt of uit de supermarkt. De focus ligt in 2020 niet meer op het product. Het gaat om een uniek concept, waar de klant deelgenoot is van het (af)bakproces, met horeca-activiteiten. Schaalvergroting is niet dé 
oplossing. Maar als de focus blijft liggen op het product, dan krijgen kleine bedrijven het erg moeilijk.

Reageer op dit artikel