blog

Doekje voor het bloeden

Algemeen

Doekje voor het bloeden

Stel: u bent een ambachtelijk ondernemer en hebt een handjevol mensen in dienst. Eén van hen treft een akelig lot en wordt ziek. Afschuwelijk voor de werknemer uiteraard, maar ook voor u. Want bij wet is het in Nederland zo geregeld dat de loonbetaling aan deze zieke werknemer twee jaar moet doorgaan. Dat kan u en uw bedrijf eenvoudig de kop kosten. Want twee jaar; dat is wel een heel lange periode. Nergens anders ter wereld ligt het risico voor twee jaar bij de werkgever.

Door de wet Poortwachter bent u als werkgever bovendien gehouden aan een re-integratieverplichting. Dat kan betekenen dat, hoewel u en uw zieke werk­nemer weten dat de werkzaamheden nooit meer zullen worden hervat, u moet blijven aandringen op een terugkomst op de werkvloer. Desnoods om de plantjes water te geven. Van een dergelijke situatie wordt natuurlijk niemand beter. Ook de zieke werknemer niet.

Met ingang van 1 juli van dit jaar gaat bovendien een nieuwe wetswijziging in: de Transitievergoeding bij ontslag. Dit is een versoepeling van het ontslagrecht waarbij de ondernemer een vergoeding aan de werknemer moet betalen bij ontslag als deze medewerker minimaal twee jaar in dienst is geweest.

Ondernemers raken verstrikt in een kluwen van regels, risico’s en lasten. In plaats dat de economie wordt aangejaagd, ontstaat juist een doorgroei­probleem. De regelgeving staat dynamiek en economische groei in de weg.

Killing. Zo omschrijft patissier Arthur de Rouw de regelgeving in Nederland. De branche is volgens hem ten dode opgeschreven als er niet snel verandering in de situatie komt. Zijn betoog wordt onderschreven door MKB Nederland en VNO-NCW. Onlangs pleitten deze organisaties onder meer nog voor het terugdringen van de loondoorbetalingsverplichting van twee naar één jaar. Een stapje in de goede richting, maar om het ondernemersklimaat echt te verbeteren zijn rigoureuze maatregelen nodig. En niet alleen een doekje voor het bloeden.

Reageer op dit artikel