artikel

Focus ligt op slagkracht verkoop

Algemeen

Focus ligt op slagkracht verkoop
Rendabele producten verdienen een prominente plaats in de winkel, zoals hier in een van de winkels van Bakkerij Otten in Hoorn.

Tot enige jaren geleden lag de focus in de bakkerij vooral op de productie. Nu moet de focus op de winkel liggen. Dáár moeten de producten worden verkocht. De vraag is niet meer of de winkel technisch nog voldoet, maar of deze commercieel over voldoende slagkracht beschikt. Er komt een moment dat het winkelinterieur daarop moet worden aangepast. Welke afwegingen moet u dan maken ?

Weerspiegelt de huidige winkel nog wel voldoende uw identiteit? Is de presentatie van de producten nog wel optimaal? Kunt u met de huidige winkel voldoende inspelen op de snel wijzigende behoeften van de consument? Hoe is het omzetverloop? Staat de omzet onder druk of bent u in staat om nog te plussen? Hoe is de kwaliteit van de vestigingsplaats nu en in de toekomst?

Het vernieuwen van het winkelinterieur vraagt een aanzienlijke investering. De investering moet worden terugverdiend. Dat lukt niet in een jaar, dus is het belangrijk om vooruit te kijken. Commercieel gezien is vijf jaar op dit moment al lang. Het koopgedrag van de consument verandert en het belang van internet neemt toe. De effecten zien we om ons heen. De rol van winkelgebieden wijzigt en veel retailers kunnen de vaste lasten niet meer opbrengen. Hierdoor ontstaat er leegstand, wat de aantrekkelijkheid van het winkelgebied niet ten goede komt.

Kijk goed om u heen voor u gaat investeren. Hoe ontwikkelt zich het winkelbestand in uw directe omgeving? Maar kijk ook wat verder om u heen. Waar zit uw doelgroep? Welke plannen hebben gemeente of projectontwikkelaars? Ondanks de economische crisis wordt er nog steeds gebouwd. Het aantal beschikbare vierkante meters winkelruimte neemt nog steeds toe.

Hoewel de bakkerswinkel over het algemeen weinig flexibel is, is het wel zaak hierover goed na te denken. Doordat winkels commercieel gezien steeds sneller verouderen, is meer flexibiliteit gevraagd. Winkels zijn niet statisch, veranderingen in consumentengedrag dwingen af dat sneller dan vroeger aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit maakt ook dat de terugverdientijd van de investering steeds korter wordt en mogelijk daardoor de investering noodgedwongen lager zal zijn dan vroeger.

 

Huuraanpassing

Gaat u investeren in een eigen pand of in een huurpand? Wanneer loopt het huurcontract af? Hoewel verhuurders zeker niet staan te springen om de huurprijs te verlagen, is een huuraanpassing vaak wel bespreekbaar. De verhuurder heeft geen baat bij leegstand.

Misschien zijn er ook extra meters nodig, of is de huidige winkel te groot en daardoor moeilijk ‘vol’ te houden. Een bakkerswinkel oogt een uur voor sluitingstijd meestal niet heel aanlokkelijk. Het brood is dan op en het hout overheerst.

Is de locatie nog steeds goed en valt de beslissing positief uit, dan moet eerst het nodige ‘huiswerk’ worden gedaan. Een interieurbouwer is prima in staat om een mooie winkel te tekenen en vervolgens te bouwen, maar u moet wel aangeven wat u wilt. Niet investeren in ‘mooi’ maar in verdiencapaciteit is het devies. Nu is het natuurlijk niet zo dat beide zaken onverenigbaar zijn.

Uitgangspunt moet zijn dat de nieuwe winkel in vijf jaar wordt terugverdiend. Het zou een wonder zijn als een winkel onder de huidige omstandigheden dan commercieel nog niet is versleten. De nieuwe winkel moet dus vooral functioneel en flexibel zijn en blijvend omzet genereren. Er moet vooral heel veel worden verkocht en dan ook nog het liefst de producten waar u het meest aan verdiend. In de winkel moet het gebeuren. Daarbij is het belangrijk dat de klant zich er thuis voelt, maar dat ook uw medewerkers er prettig werken.

Menig ondernemer bouwt een nieuwe winkel zonder zijn verkoopmedewerkers er in te kennen en juist zij moeten er de hele dag in werken. Betrek uw medewerkers in een vroeg stadium bij de plannen. Zij kunnen vaak veel zaken uit de praktijk aandragen die op termijn kosten kunnen besparen en ervoor zorgen dat ze elke dag met plezier naar hun werk gaan.

 

Concept

Centraal bij het maken van de plannen staat het concept. Dit is allesomvattend. Het behelst plaats, product, uitstraling, prijs, kwaliteit, personeel… Kortom, het concept visualiseert voor de consument waar de onderneming voor staat. Bij de inrichting van de winkel is dan vooral van belang met welke productgroepen u ‘de slag’ wilt gaan winnen. De productgroepen waarmee u zich wilt profileren komen op de beste verkoopplek in de winkel. Binnen die productgroep moeten de grootste winstbrengers prominent worden gepresenteerd.Er is veel studie gedaan naar het gedrag van consumenten op de winkelvloer. Het is bij het inrichten van een winkel belangrijk om van die kennis gebruik te maken.

Bedrijfseconomisch moeten er ook keuzes worden gemaakt. Kiest u voor bediening, of gedeeltelijke zelfbediening? Waar vinden welke werkzaamheden plaats? Als er op de winkelvloer veel wordt afgebakken, is het misschien wel verstandig te investeren in twee winkelovens in plaats van één. Door een tweede oven te plaatsen is het misschien mogelijk om de medewerkers een uur per dag later te laten beginnen. Bakken kost immers tijd en de winkel moet wel op tijd open. Bij opening moet de presentatie dan al optimaal zijn. Elk hierdoor uitgespaard winkeluur levert al snel circa 17 euro op. Doorgerekend op jaarbasis is dit al snel een bedrag van ruim 5.000 euro.

 

Investering

Hoe hoog is de investering? Wat is het budget en moet ik voor een nieuw winkelinterieur naar de bank of kan het uit de bestaande cash flow worden gegenereerd? Bij een investering van 150.000 euro moet gerekend worden met een toename van de kosten van rente en afschrijving van circa 30.000 euro per jaar. In de praktijk moet daar een omzettoename tegenover staan van 800 tot 1.000 euro per week. Banken zullen op dit moment niet gemakkelijk financieren. Zorg daarom dat de plannen goed zijn onderbouwd. En dat u een terugverdienmodel hebt.

Reageer op dit artikel