'Boete meelsector staat niet in verhouding

DOETINCHEM - De door de NMa uitgedeelde boete van in totaal tachtig miljoen euro vanwege kartelvorming in de meelbranche staat in geen enkele verhouding tot het vergrijp. De totale winst van de meelbranche bij de productie van brood bedraagt per jaar zo'n 4 miljoen euro.
attachment-001_food-image-BAK7326I01

DOETINCHEM – De door de NMa uitgedeelde boete van ruim tachtig miljoen euro vanwege kartelvorming in de meelbranche staat in geen enkele verhouding tot het vergrijp. De totale winst van de meelbranche bij de productie van brood bedraagt per jaar zo’n 4 miljoen euro.

Tot die conclusie komt econoom Michiel Langman, die als adviseur verbonden is aan één van de betrokken meelfabrikanten, in een opinieverhaal in Het Financieele Dagblad. ‘In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton brood gegeten.

Belgie onderzoekt ook kartel meelsector
Meelproducenten oneens met boete NMa

Die consumptie levert de meelsector jaarlijks zo’n 4 miljoen winst op (voor rente en belastingen). Daar komt nog wat bij van het meel voor pasta en beschuitjes, maar duidelijk is dat de boete van tachtig miljoen euro in geen verhouding staat tot het vermeende vergrijp.’ Consumenten betaalden hooguit 0,3 cent meer per brood.

Leugentje om bestwil
Volgens Langman beschikte de NMa bij het opstellen van het persbericht over de uitgedeelde boetes over deze informatie, maar sprak toch over ‘een zeer zware overtreding van de Mededingingswet, zo schadelijk dat de consument daar de dupe van wordt’.

Langman: ‘Er is geen reden te bedenken waarom ze er niets mee heeft gedaan. Wel is duidelijk dat de NMa door deze informatie te verzwijgen een gunstig beeld van zichzelf heeft weten te schetsen ten koste van de meelproducenten. Voor de NMa is het dus eigenlijk een leugentje om bestwil. ‘