2009 moeizaam jaar voor bakkers

DOETINCHEM - Veel bakkers zagen in 2009 hun omzet nog wel groeien, maar de winst niet. Banketbakkers boekten zowel een lagere omzet als winst.
attachment-001_food-image-BAK6942I01

DOETINCHEM – Veel bakkers zagen in 2009 hun omzet nog wel groeien, maar de winst niet. Banketbakkers boekten zowel een lagere omzet als winst.

Dat blijkt uit Cijfers&Trends 2009 van Beko Advies en GIBO CAD Accountants. De autonome omzet bij gemengd bedrijven nam met 0,5% tot 1% toe ten opzichte van 2008. De winst daalde met ruim een half procent. Met name gemengde bedrijven met een omzet tot 750.000 euro en met een omzet van 1.250.000 euro en 2.250.000 euro werden geconfronteerd met omzetdaling.

Banketbakkerijen zagen hun omzet dalen met bijna 3%, de winst nam af met ruim 7,5%. De brutowinstmarge steeg bij zowel het gemengde bedrijf als de banketbakkerij maar de kosten namen bijna over de hele linie toe.

Oorzaken van de neerwaartse spiraal zijn: toegenomen (personeels)kosten en de tegenvallende economie. Vooral de banketbakkerijen hebben hier last van.