Genootschap bijeen in De Bakkersmolen: ‘Huidige tijd vraagt om visie en lef’

Visie en perspectief. In de huidige, turbulente tijd, waarin iedereen grip probeert te krijgen op de situatie en vele ondernemers in meer of mindere mate onmacht voelen, zijn die meer nodig dan ooit. De overheid biedt die niet of (te) weinig. Eigenzinnige ondernemers als Jan-Aart Schuld en akkerbouwer Cornelis Mosselman doen dat wel. Het Genootschap voor de Bakkerij kwam bijeen in Elburg, luisterde naar hun verhalen en besprak de toekomst. 'Wat kunnen we voor elkaar betekenen?'
Het Genootschap kwam bijeen in het horecagedeelte van De Bakkersmolen in Elburg.