Wat er per augustus verandert in het arbeidsrecht: 5 hoofdpunten

De EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is per augustus 2022 een feit. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de implementatie aanvaard. De wet heeft onmiddellijke gelding en is dus direct van toepassing op alle bestaande en nog af te sluiten arbeidsovereenkomsten.
Werknemers die willen bijscholen, moeten daarvoor in de gelegenheid worden gesteld. Foto: ANP