NBOV draagt actief onderwerpen voor (in)formateur aan

Nu in Den Haag gewerkt wordt aan een nieuwe regering, hebben MKB-Nederland en VNO-NCW geïnventariseerd welke onderwerpen van belang zijn voor de informateur en formateur. De NBOV heeft daarbij de punten vanuit de ambachtelijke bakkerijbranche nadrukkelijk naar voren gebracht.