Ministerie bekroont Dossche Mills-duo tot TOP-team

John en Frans zetten zich bij Dossche Mills in als preventiemedewerker en veiligheidscoach om lichamelijke overbelasting in de industrie te voorkomen. Zij zijn door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekroond tot TOP-team (Technische, Organisatorische en Persoonlijke maatregelen) omdat ze beroepsziekten bij collega's weten te voorkomen.
John, die samen met Frans (niet op de foto) het TOP-team bij Dossche Mills vormt, heeft de oorkonde van SZW ontvangen. Foto: BKB