NBOV: corona vraagt om actualisatie RI&E

Corona (covid-19) heeft ertoe geleid dat het Arbobesluit tijdelijk is gewijzigd. Hiervoor moeten ondernemers hun RI&E actualiseren en aanvullende maatregelen nemen.
Een deel van de winkelposter die bakkers ten tijde van corona kunnen inzetten in de communicatie met de klant. Beeld: NBOV