Wat betekent de noodmaatregel NOW voor ondernemers

De afgelopen dagen heeft het kabinet een groot aantal maatregelen genomen de uitbraak van het Corona virus te geleiden. Ook bakkers zien de gevolgen van de preventiemaatregelen. Hamsterende consumenten en een derde kanaal dat bijna helemaal is stilgevallen.
Wopke Hoekstra, minister van Financiën