Waar vind ik een opvolger?

Inmiddels wordt breed onderkend dat opvolging in de branche een probleem is dat ons allemaal aangaat. De gemiddelde leeftijd van de ondernemers neemt toe en dan komt de vraag: is er wel een opvolger voor mijn bedrijf?
Als het niet in de markt bekend is dat u uw zaak wilt verkopen, dan komt het nooit tot een deal. Foto: Shutterstock