Bedrijfsoverdracht of -beëindiging is best ingewikkeld

Het starten van een onderneming is gemakkelijker dan het beëindigen ervan. Er is veel om rekening mee te houden. Te veel om het allemaal zelf te kunnen of te weten. Er komen meerdere disciplines aan te pas om tot een succesvolle overdracht dan wel staking van de onderneming te komen.
Er zijn in Nederland nog veel ambachtelijke bedrijven waarvan de exploitatie onvoldoende perspectief biedt voor een opvolger. Foto: Shutterstock