Weer fipronil gevonden in supermarkteieren

Bij een steekproef van door een boer aan een supermarkt geleverde eieren is fipronil aangetroffen. Inmiddels is ingegrepen.