Fabels en feiten

We leven in een boeiende wereld waarin sociale media een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de informatievoorziening. Daardoor wordt kennis toegankelijker voor iedereen. Kennis democratiseert als het ware. Dat is een heel goede zaak.
Wim Kannegieter, directeur Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij