Regeren is vooruitzien

Ieder jaar breek ik een lans voor het opstellen van een begroting. Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar dat is geen excuus om geen begroting te maken. Je staat hier even bij stil om daarna te versnellen.
Shutterstock