Zoutdiscussie laait op na onderzoek Consumentenbond

Het onderzoek van de Consumentenbond naar het zoutgehalte in wat de bond ‘ambachtelijk’ brood van bakkerijketens noemt, houdt de gemoederen bezig. De ambachtelijke sector betreurt  het dat bij consumenten de indruk kan ontstaan dat brood van de ambachtelijke bakker te zout zou zijn. Menno ’t Hoen van Vanmenno is het niet eens met de berichtgeving van de Consumentenbond over het zoutgehalte in zijn brood. Hij vindt bovendien dat de discussie veel verder zou moeten gaan dan de verplichte zoutreductie op brood alleen.
'Zo zout hebben we het nog niet gegeten', luidt de kop van het bericht dat de Consumentenbond 5 december kenbaar maakte.