Do’s and dont’s meelstofallergie

Veel blootstelling aan meelstof kan worden verminderd door op een bewuste manier te werken.
Strooien met bloem kan op meer manieren... Fragment uit een van de instructievideo's Blij met stofvrij.