Toestemming vragen voor beschuitinkeping

Bakkersconcern Continental Bakeries in Dordrecht mag geen beschuit met inkeping produceren zonder toestemming van de uitvinder, Theo Tempel. Die vroeg al in 1999 octrooi aan op de beschuit met een ontbrekend stukje.