Keurentjes volgt Boer op als voorzitter coöperatiebestuur FrieslandCampina

Frans Keurentjes is door het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gekozen als nieuwe voorzitter van het bestuur en de raad van commissarissen. Keurentjes volgt per 20 december 2016 Piet Boer op, die statutair aftredend en niet herbenoembaar is. Keurentjes is per gelijke datum benoemd tot voorzitter.
Frans Keurentjes. Foto: FrieslandCampina