Handreiking Asbest Bakkerijen beschikbaar

De bakkerij- en de zoetwarenbranche streeft ernaar om op termijn asbesthoudende materialen te verwijderen uit productieapparatuur en op 'kritische plekken' in gebouwen en installaties. Kritische plekken zijn plaatsen waar regelmatig productie of technisch personeel werkt of waar zich product bevindt.
Archief Bakkerswereld