Ontwikkelingen NBC Productkeuringen gewaardeerd

De productkeuringen van het Nederlands Bakkerijcentrum worden steeds beter gewaardeerd. Tijdens de laatste meting scoort de NBC dienst een 7,5. De digitaliseringsslag die onlangs gemaakt is wordt daarbij als zeer positief ervaren (8,1). Ook de begrijpelijkheid van de rapporten scoort hoog onder de bakkers (7,9).