Weeffout in ontslagrecht gaat werkgevers geld kosten

Werkgevers krijgen een extra kostenpost van € 150 miljoen per jaar op hun bord als gevolg van het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli ingaat. Werknemers die na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raken, blijken straks ook nog recht te hebben op een transitievergoeding, bovenop de sociale uitkering die in de huidige situatie al ontvangen.
Foto VMN