Hoe voorkom je een overval?

Een overval. Hoe voorkom je die? Wat kn je doen als het toch gebeurt? En hoe zit het met de nazorg? De gouden tips op een rij.
attachment-001_food-image-BAK7419I01

Een overval. Hoe voorkom je die? Wat kn je doen als het toch gebeurt? En hoe zit het met de nazorg? De gouden tips op een rij.

Tips beveilingsplan:

 • Laat een beveilingsplan maken.
 • Betrek het personeel in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van het plan
 • Stel iemand verantwoordelijk voor het ‘onderhoud’ van het plan.
 • Overleg en werk samen met collega-ondernemers.
 • Bespreek het beveiligingsplan met de politie.
 • Zorg voor een goede instructie in procedures en gebruik van veiligheidsvoorzieningen.
 • Leer het personeel te letten op het gedrag van mensen binnen en buiten de zaak.
 • Zorg ervoor dat ook van buitenaf zichtbaar is wat er binnen gebeurt.
 • Laat leiding en personeel duidelijk ‘aanwezig zijn’.
 • Zorg voor inbraakdetectie, met verbinding naar een particuliere alarmcentrale.
 • Maak genomen veiligheidsmaatregelen duidelijk naar buiten toe.

Tips opening en sluiting:

 • Kijk goed om u heen voordat u de deuren van het bedrijf opent.
 • Laat de personeelsingang niet open staan.
 • Zorg voor een deurspion, zodat u kunt zien wie er naar binnen wil.
 • Sluis de magazijningang altijd af.
 • Regel het beheer van de sleutels van de zaak.
 • Sluit het bedrijf altijd stipt op tijd.
 • Laat dan nog aanwezige klanten één voor één naar buiten.
 • Controleer het bedrijf op mogelijke achterblijvers en ‘geprepareerde’ ramen en deuren.
 • Ga zelf ook één voor één naar buiten.
 • Neem na sluitingstijd niet de dagopbrengst mee naar buiten.

Tips kassa en kasopmaak:

 • Zorg voor zo min mogelijk wisselgeld.
 • Laat de kassa niet onnodig open staan.
 • Stel de kassa’s zo op dat buitenstaanders niet te gemakkelijk kunnen zien wat erin zit.
 • Monteer een transparant scherm boven de kassa tegen ‘kassagrepen’.
 • Stimuleer pin- en chipknipbetalingen.
 • Laat groot geld direct opbergen in afroomkluizen.
 • Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor buitenstaanders.

Tips waardeberging:

 • Zorg voor minimaal één kluis in de winkel met een tijdslot of tijdvertraging.
 • Neem nooit geld mee naar huis.
 • Voorzie (eventueel) de kluis van een codeslot dat gedwongen opening doorgeeft aan een alarmcentrale.

Tips waardetransport:

 • Beperk intern waardetransport tijdens openingsuren.
 • Houd het geld zoveel mogelijk onzichtbaar.
 • Schakel voor extern waardetransport professionele transporteurs in.
 • Breng het geld niet alleen naar de bank, niet op zelfde tijdstip en volg verschillende routes.
 • Controleer bij de nachtkluis van de bank of de omgeving veilig is.

Als het toch gebeurt:

 • Rustig blijven.
 • Aanvaard de bevelen en volg deze snel en kalm op.
 • Geef het geld af waarom gevraagd wordt.
 • Kijk goed en probeer een signalement op te nemen.
 • Bel de politie.

Nazorg:
Het HBD heeft slachtofferhulp. Bel HBD Slachtofferhulp Detailhandel tel. 0800.0801 voor gratis professionele hulpverlening (24 uur per dag bereikbaar, binnen twee uur ter plaatse).

Dit vind je misschien ook interessant