Afschrijven in de crisis

De crisis heeft negatieve effecten voor de economie. Het kabinet heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om de negatieve gevolgen van de crisis voor de economie tegen te gaan. Zo gelden er ook tijdelijk verruimde afschrijvingsmogelijkheden. Op bepaalde bedrijfsmiddelen kunt u willekeurig of vervroegd afschrijven. Dit kan een groot financieel voordeel opleveren.

Dit vind je misschien ook interessant