Is een lening altijd een lening?

Het komt regelmatig voor dat een houdstermaatschappij een lening verstrekt aan haar dochter-BV. Gaat het slecht met de dochter-BV, dan zal de houdster, als schuldeiser, haar verlies op de lening willen afboeken ten laste van de fiscale winst. Op zo'n moment komt nog wel eens de vraag aan de orde of de lening wel onder zakelijke voorwaarden is verstrekt. Zo niet, dan is het verlies op de lening niet aftrekbaar. In plaats daarvan wordt de afwaardering gezien als een verstrekking van kapitaal.

Dit vind je misschien ook interessant