Bezwaar WOZ-beschikking

Waarschijnlijk heeft u recent of zult u binnenkort uw nieuwe aanslag(en) onroerendezaakbelastingen van de gemeente voor het jaar 2008 ontvangen. Op deze aanslag staat ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand vermeld. 2008 is een waarderingsjaar: op de aanslag staat een nieuwe waarde vermeld, per waardepeildatum 1 januari 2007. Bent u het niet eens met deze waarde, dan moet u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen.

Dit vind je misschien ook interessant