Energie Prestatie Keuring (EPK) voor industriële bakkerijen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Project Techniek en De Kleijn Energy Consultants & Engineers gevraagd in een pilotproject een systeem voor een Energie Prestatie Keuring (EPK) te ontwikkelen. Dit is een instrument dat helpt energiebesparende maatregelen te identificeren en deze ook uitgevoerd te krijgen. Het EPK kan tevens bijdragen aan het efficiënter handhaven van de Wet Milieubeheer.
De Energieakkoord-cirkel. Afbeelding: Project Techniek