Presentatie Oververhitte Stoom Processing bakkerijsector

ZEIST - TNO heeft samen met acht bakkersbedrijven nader onderzoek gedaan naar Oververhitte Stoom Processing bakkerijsector. De uitkomsten van de bevindingen worden op 14 december gepresenteerd.