Aantal genomineerden Bakker met Ster herzien

WAGENINGEN - Niet 34, maar 71 deelnemers van Bakker met Ster hebben zich geplaatst voor de finaleronde.
attachment-001_food-image-BAK7587I01

WAGENINGEN – Niet 34, maar 71 deelnemers van Bakker met Ster hebben zich geplaatst voor de finaleronde.

Het bestuur van Bakker met Ster was aanvankelijk overrompeld door dit goede resultaat toen bleek dat maar liefst 71 van de 92 van de deelnemers (77 %) bleken te voldoen aan de gestelde norm van 7,5. Dit resultaat is een groot compliment voor de deelnemers en de gehele ambachtelijke bakkerijbranche, die zich kwalitatief sterk heeft verbeterd in het afgelopen jaar, aldus het bestuur.

8.0
De verrassing was voor het bestuur echter zo groot dat zij aanvankelijk besloot de norm te verhogen naar 8,0. Hierdoor gingen 34 deelnemers door naar de finale. Een beslissing die bij veel deelnemers nogal wat kritiek en teleurstelling losmaakte. Het bestuur van Bakker met Ster heeft daarvoor volledig begrip getoond.

Kwaliteitsstijging
Het bestuur heeft achteraf ingezien dat deze beslissing de uitkomst niet rechtvaardigt en dat de enorme kwaliteitsstijging juist moet worden gehonoreerd. Het bestuur wil hiermee recht doen aan alle deelnemers van Bakker met Ster die boven de oorspronkelijke norm van 7,5 hebben gepresteerd. De deelnemers die in eerste instantie zijn teleurgesteld, zijn daarom alsnog toegelaten tot de finaleronde.

Bekijk de genomineerden

Alle deelnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gesteld en zij hebben de herziene beslissing positief ontvangen. Alle 71 finalisten zijn uitgenodigd voor de genomineerdenbijeenkomst  op 16 maart waar meer informatie wordt gegeven over de finaleronde.