Nieuwe etiketteringsregels in de maak

BRUSSEL - Bakkers kunnen binnenkort nieuwe etiketteringsregels verwachten vanuit Brussel. De NBOV is nog niet tevreden en pleit voor aanpassingen.
attachment-001_food-image-BAK7523I01

BRUSSEL – Bakkers kunnen binnenkort nieuwe etiketteringsregels verwachten vanuit Brussel. De NBOV is nog niet tevreden en pleit voor aanpassingen.

Voor de Nederlandse bakkerijbranche is een aantal aandachtspunten van groot belang en er wordt de komende tijd hard aan getrokken om deze in Brussel onder de aandacht te brengen, aldus de NBOV.
De aandachtspunten zijn:

• Definitie van niet-voorverpakte producten is nog steeds onvoldoende duidelijk. Onder de huidige Etiketteringsrichtlijn zijn hierover in Nederland verschillende afspraken gemaakt en deze dreigen nu tussen wal en schip te vallen. Zo is onvoldoende duidelijk of filiaalbedrijven wel van de huidige uitzonderingen gebruik kunnen blijven maken en of dagverse levering aan supermarkten of instellingen (horeca, ziekenhuizen etc.) lastiger wordt.

• Herkomstetikettering dreigt in bepaalde gevallen verplicht te worden. Dit heeft echter ook mogelijke gevolgen voor producten zoals Fries roggebrood en de Zeeuwse bolus;

• Informatie op kleine verpakkingen, cadeauverpakkingen en fantasieverpakkingen. Hierop kan weinig of geen productinformatie worden afgebeeld. Ook hiervoor gelden momenteel afspraken, waarbij wordt gevreesd dat deze in de nieuwe verordening niet terugkomen;

• Vermelding van allergenen wordt verplicht voor niet-voorverpakte producten. De NBOV pleit voor algemene informatie op centrale plaats in de winkel.

• Anders etiketteren is via een pilotproject in 2007 succesvol uitgevoerd door diverse ambachtelijke bakkerijen. Brussel kent ons standpunt dat andere manieren van informatieverschaffing in het ambacht mogelijk zijn, maar erkent deze nog steeds niet.

Eind vorig jaar werd in de Europese Commissie een eerste politiek akkoord bereikt. Tussen april en juli vindt naar verwachting de tweede lezing door het Europees Parlement plaats.