nieuws

MKB ziet lasten afgewenteld op middenbedrijven

Nieuws 667

De hogere lasten voor de burgers, zoals de btw-verhoging en de hogere energierekening, kunnen niet oneindig door middenbedrijven worden opgevangen. ‘Het geld klotst bij deze ondernemingen niet tegen de plinten’, zeggen voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland vandaag in de Telegraaf.

MKB ziet lasten afgewenteld op middenbedrijven

Middelgrote bedrijven staan onder druk en de politieke aandacht ontbreekt volledig, stellen de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en Bouwend Nederland onder meer in reactie op een oproep van premier Rutte om de cao-lonen flink te verhogen.

Middenbedrijven krijgen de rekening

‘Wij maken ons grote zorgen over de bemoeienis vanuit de overheid op tal van onderwerpen waar werkgevers en werknemers over gaan. De loonsverhoging is daar een van. De middenbedrijven krijgen de rekening gepresenteerd, omdat het kabinet de koopkrachtplaatjes voor de burger niet waar kan maken’, aldus Vonhof en Verhagen in De Telegraaf van 10 juli.

Vonhof vindt de oproep van Rutte te makkelijk. ‘Rutte kan beter kijken naar de kostenkant van de overheid of ervoor zorgen dat werknemers minder lasten en premies hoeven af te dragen zodat ze onderaan de streep meer overhouden.’

Hardwerkende ondernemers

De werkgeversvoormannen ergeren zich groen en geel aan het dreigement van Rutte om de vennootschapsbelasting niet te verlagen als de lonen niet omhoog gaan. Vonhof: ‘Rutte heeft het over de multinationals, maar bedenkt daarbij kennelijk niet dat het schrappen van de vennootschapsbelasting mijn achterban raakt. Daar klotst het geld niet tegen de plinten en worden geen topinkomens of bonussen verdiend. Het gaat om hardwerkende ondernemers, waaronder veel familiebedrijven en directeur-grootaandeelhouders, die het geld gebruiken voor de continuïteit van de onderneming. Bovendien bouwen zij een buffer op voor economisch mindere tijden.’

Zorg om lastenverzwaring bakkerij

In de bakkerij wordt ook met zorg gekeken naar de lastenverzwaring voor kleine en middelgrote ondernemers. Loonsverhogingen zijn nodig om vakbekwaam personeel aan te kunnen trekken. Tegelijkertijd kampt de bakkerij met steeds hogere energielasten, die de overheid doorvoert, maar waarbij zij nauwelijks oog heeft voor de consequenties. Voor kleinere ondernemers kan dit de nekslag betekenen, omdat hun apparatuur nog niet is afgeschreven en investeren in energiezuiniger apparatuur vaak nog niet aan de orde of mogelijk is. Verdere prijsverhogingen zal de consument maar ten dele slikken.

Voornamelijk via MKB-Nederland

Directeur Marie-Hélène Zengerink van de NBOV geeft aan dat de energietransitie de komende jaren inderdaad een van de belangrijke items is voor de NBOV. ‘Wij zijn voornamelijk via en met MKB Nederland bezig met dit onderwerp.’

Volgens haar is het vooral van belang dat ‘Den Haag zich bewust is van de uitwerkingen van de macro-doelstellingen op meso en micro niveau’, oftewel in het midden- en kleinbedrijf. Zengerink: ‘Dat gaat in de eerste plaats over energie- en transitiekosten, en over de praktische uitvoerbaarheid. Wat die aspecten betreft zijn wij uiteraard gefocust op de effecten van maatregelen naar gelang de bedrijfsgrootte.’

Is elektriciteitsnet toereikend?

De NBOV-directeur geeft aan vooral antwoord te willen hebben op de vraag welke alternatieven beschikbaar zijn of komen voor de gehele sector. ‘Daarnaast speelt de vraag of de infrastructuur in Nederland geschikt voor alternatieve energiebronnen. Is het elektriciteitsnet toereikend?’

Reageer op dit artikel