nieuws

GZP trekt verordeningen speculaas en snijkoek in

Nieuws

DEN HAAG – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) heeft de verordeningen voor speculaas en snijkoek ingetrokken.

GZP trekt verordeningen speculaas en snijkoek in

DEN HAAG – Het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten (GZP) heeft de verordeningen voor speculaas en snijkoek ingetrokken.
 

Deze maatregelen volgen na een evaluatie van beide verordeningen door het GZP-bestuur. De verordeningen voor speculaas en snijkoek stelden eisen aan de samenstelling van deze producten.
Met deze eisen wilden de Nederlandse producenten speculaas alsook snijkoek kenmerken geven, die aansluiten bij wat de consument verwacht van deze producten. De verordening regelde dat deze eisen voor alle bereiders golden. Het bestuur van het productschap vindt het niet langer nodig om dit via een verordening van het productschap af te dwingen.
 
Gekoeld vervoer
De verordening voor het vervoer van gekoelde bakkerswaren is gehandhaafd. Per verordening zijn enkele verruimingen aangebracht in warenwettelijke eisen aan de opslag en het transport van gekoelde bakkerswaren. Met deze verordening voorkomt het Productschap GZP dat de sector extra zou moeten investeren in koelapparatuur, terwijl de betreffende verruiming van de warenwet voor de consument geen extra risico’s met zich meebrengt.
 
Het productschap is verplicht een keer in de vier jaar de verordeningen te evalueren. Het Productschap GZP heeft in totaal 15 verordeningen. Deze zijn te vinden op www.gzp.nl,/regelgeving.
 

Reageer op dit artikel