artikel

Wisselingen in deegstijfte

Dossiers

Wisselingen in deegstijfte

Heeft u last van wisselende deegstijfte? Dit probleem kan voorkomen worden door optimale procesbeheersing.

Heeft u last van wisselende deegstijfte? Dit probleem kan voorkomen worden door optimale procesbeheersing.

Bij deegbereiding wordt steeds meer gebruik gemaakt van automatisering. Op basis van de ingevoerde recepten geeft u de hoeveelheid bloem op en de daarbijbehorende hoeveelheid water wordt vervolgens getapt. Vaak wordt ook de watertemperatuur berekend door het systeem. Op deze manier kunt u constant en correct werken.

Afwijkingen
Toch blijkt dat er afwijkingen kunnen voorkomen. Wisselingen in deegstijfte tussen verschillende degen kunnen ontstaan door afwijkingen in de hoeveelheid bloem/meel die u vraagt en de hoeveelheden die werkelijk worden geleverd. Hierdoor ontstaan stijvere of slappere degen. Deze consistentieverschillen hebben invloed op de rijssnelheid en de verwerkbaarheid van het deeg, en daarmee ook op uw uiteindelijke productkwaliteit. Deze afwijking kan natuurlijk ook voorkomen bij de gevraagde en geleverde hoeveelheid water.

Zekerheden
Procesbeheersing is een controle van ‘zekerheden’. Controleer daarom het systeem tenminste eens per kwartaal. Check goed of de werkelijk geleverde hoeveelheid van zowel water als bloem overeenkomt met de hoeveelheden die u heeft gevraagd. Controleer ook of de door u ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur van meel/bloem en water hetzelfde zijn. Op deze manier kunnen mogelijke afwijkingen snel worden gesignaleerd en gecorrigeerd.

Meer informatie: NBC, tel. (0317) 471247
 

Reageer op dit artikel