artikel

Ondernemers over drogestof-verordening

Dossiers

Ondernemers over drogestof-verordening

Bakkend Nederland is verdeeld over de drogestof-regeling. Dat bleek uit de poll die Bakkerswereld in juni hield. De ene helft was voor afschaffing, de andere helft tegen. Reden om dieper in te gaan op dit onderwerp. Bakkerswereld vroeg willekeurig een aantal bakkers, verdeeld over het klein-, midden- en grootbedrijf, naar hun mening.

Bakkend Nederland is verdeeld over de drogestof-regeling. Dat bleek uit de poll die Bakkerswereld in juni hield. De ene helft was voor afschaffing, de andere helft tegen. Reden om dieper in te gaan op dit onderwerp. Bakkerswereld vroeg willekeurig een aantal bakkers, verdeeld over het klein-, midden- en grootbedrijf, naar hun mening.

Mario de Jong, Bakkerij De Jong, Schiedam
‘Zelf zie ik geen toegevoegde waarde meer van de drogestof-bepalingen,omdat het geen bekendheid heeft bij de consument. De consument heefthet er zelf altijd over dat een brood 800 gram moet wegen, maaruiteindelijk kiest hij toch voor de prijs/kwaliteitverhouding die inzijn eigen uitgavenpatroon valt. Om oneerlijk handelen tegen te gaandoor te licht brood te verkopen is het uiteraard een goed middel. Veelbrood wordt voorverpakt met een declaratiesticker verkocht, waaraan jedus een gewichtsaanduiding kunt hangen. Dus zo alles overdenkend, is dedrogestof-bepaling niet echt verkeerd, maar moet dit veel beter naar deconsument uitgelegd worden. De vraag is of de consument daarop zit tewachten.’

Henderikus Bos, Echte Bakker Bos, Hoogeveen
‘Zoals de verordening nu is vind ik het goed. Het is duidelijk en jeweet waar je aan toe bent en waaraan je moet voldoen als ondernemer. Ikkan dan ook geen negatieve punten opnoemen. Wat mij betreft moet deverordening zo blijven. Je moet je er gewoon aan houden.’

Wim van de Kletersteeg, Bakkerij Kletersteeg, Stoutenburg
‘De huidige regeling functioneert wel, maar wij zijn volgens mij hetenige land in Europa, dus een keer zullen we van deze regeling afmoeten. Wat mij betreft hoe eerder hoe beter. Volgens mij wordt deregeling bij kleinbrood allang overtreden en is de regeling aanvervanging/verduidelijking toe. Het is een voor de consumentonduidelijke en oncontroleerbare regeling. Door afschaffing wordenproductontwikkeling en variaties beter en gemakkelijker realiseerbaar,met als gevolg meer innovatie en kansen.’
‘Daarnaast zou het meer duidelijkheid naar de detaillist en consumentverschaffen. Mogelijk zou er alleen voor de benaming ‘Heel grootbrood’een gewicht als referentie moeten zijn (bijvoorbeeld 800 gramgebakken). Een overgang naar een nieuw systeem zal een moeilijkeperiode zijn, en zal ondersteund moeten worden door branche enoverkoepelende organisaties en media. Er zullen ongetwijfeld partijenzijn die kansen zien om met deze verandering commerciële voorsprong tebehalen, maar dit is ook een sterk punt als je die kans pakt.Verandering is dus nodig, sterker nog de verordening moet helemaalverdwijnen. Ieder mag het zelf weten hoe zwaar een brood is en voorwelke prijs.’
 
Eugene Rutten, Bakkerij Rutten, Venlo
‘Wat mij betreft mogen ze de verordening drogestof afschaffen. Ik vindde regel uit de tijd. Hij geldt ook nergens behalve hier in Nederland.Ik heb wel eens meegemaakt dat ik werd teruggefloten omdat ik een nieuwproduct ontwikkelde dat een tussenmaat had en dat mocht niet.Afschaffen dus.’

Henk Jan van Maanen, Meesterbakker Van Maanen, Rijnsburg
‘De verordening drogestof is wat mij betreft achterhaald als het gaatom gewichtseisen. We leven in een maatschappij waarin we te makenhebben met een overconsumptie en de consument niet meer hoeft te wordenbeschermd tegen het feit dat de bakker te weinig drogestof zoutoevoegen aan een brood. Met uitzondering van artikel 12, 13, 14 en 15zijn de overige punten uit het Warenwetbesluit Meel en Brood goed vooreen stukje bescherming. Maar er zitten ook minder goede kanten aan deverordening. Een voorbeeld: wij gebruiken een kleiner stokbrood voor inde bake-off ovens. Deze voldoet niet aan de minimale drogestof-eis vooreen stokbrood. Wettelijk omzeilen we dit door de benaming brood danmaar weg te laten. Een ander voorbeeld is ook het feit dat wijkrentenbollen mogen verkopen met minder dan 30 procent krenten maar datgeldt niet voor krentenbrood! Ook dit punt heeft nog weinig waarden indeze tijd. Ik vind dan ook dat de verordening moet worden aangepast. Zomoeten de artikelen 12, 13, 14 en 15 vervallen. Het is goed dat ervanuit de NBOV en NVB eens kritisch wordt gekeken naar de actualiteitvan deze zaken. Er kan naar mijn mening een vereenvoudigingslag wordengemaakt.’
 

Reageer op dit artikel