artikel

Tips voor startende ondernemers

Dossiers

Tips voor startende ondernemers

De werkgroep ‘Voor de Bakker’ van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten organiseerde begin april een Startersdag. Bakkerswereld schreef erover in het nummer van 20 april. De tips voor (startende) ondernemers zijn hier gebundeld.

De werkgroep ‘Voor de Bakker’ van het Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten organiseerde begin april een Startersdag. Bakkerswereld schreef erover in het nummer van 20 april. De tips voor (startende) ondernemers zijn hier gebundeld.

Het is een misverstand dat een ondernemingsplan voor de bank is. Het is in eerste instantie voor jou als ondernemer bedoeld’, zo luidt het advies van Joop Bergevoet, bedrijfskundig adviseur van NBC. ‘Het ondernemersplan beantwoordt voor de startende ondernemer vragen als:
– Is dit wat ik wil?
– Wat kan ik met dit bedrijf?
– Past het bij mij?
– Hoe kan ik er de toekomst mee in?
Daarna kun je het voorleggen aan de financier. Schrijf het plan dus voor jezelf en gebruik het later voor de financiering’.
‘Start het plan altijd met je eigen gegevens en je eigen motivatie. Waarom wil je dit bedrijf? Waar komt je enthousiasme vandaan? Wat zijn de consequenties? Hoe staat het thuisfront ertegenover? Wat zijn je plannen met de zaak? Neem ook een korte paragraaf op over persoonlijke kwaliteiten. Wat zijn je sterke punten, wat zijn je zwaktes?’
Bergevoet: ‘Onze ervaring is dat financiers dit eerste hoofdstuk heel erg belangrijk vinden. De ondernemer moet passen bij het bedrijf.’
 
Kritisch
Bergevoet adviseert daarnaast bij de start van een bedrijf kritisch naar jezelf te kijken en naar het bedrijf dat je wilt starten. Met kritisch naar jezelf kijken, zegt hij dat je niet alles zelf kunt. ‘Veel ondernemers denken wel dat ze alles zelf kunnen. Het zijn vaak koppige mensen, soms is het echter beter om externe deskundigen te raadplegen’, aldus Bergevoet. Zijn tips:
– Bespreek alle cijfers, vraag door, laat je niet afschepen.
– Vraag een volledige winst- en verliesrekening.
– Vraag naar de ondernemersuren.
– Praat met het personeel.
– Zit er iemand in de WAO?
– Ga niet akkoord met halve cijfers.
 
Tips over personeel
– Wil ik het bedrijf in het geheel overnemen? Met al het personeel?
– Zijn de arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastgelegd? Zitten er geen vreemde dingen in? Bijvoorbeeld een bakker met een salaris van twee ton.
– Zijn er medewerkers (langdurig) arbeidsongeschikt?
– Neem in de koopovereenkomst een regeling op over de kostenverdeling in geval van een onverwacht langdurig ziektegeval.
– Vraag de laatste twee of drie gedifferentieerde WAO-premienota’s op.
– Wordt de CAO Bakkersbedrijf correct toegepast? Voorkom een loonvordering.
– Wordt de arbeidstijdenwet nageleefd?
– Is het arbeidsomstandigheden beleid up-to-date?
– Zijn er personeelsdossiers aangelegd met verslagen van functioneringsgesprekken, waarschuwingsbrieven en dergelijke?
– Hanteert het bedrijf een huishoudelijk reglement?
– Hoe is de sfeer van het bedrijf? Is er sprake van oud zeer?
– Kijk goede ideeën af van andere succesvolle ondernemers en overleg tijdig met adviseurs.
 
Tips over het ondernemersplan
– Onderbouw je ondernemersplan met feiten. Kun je 20 procent meer omzet scoren? Hoe dan?
– Hoe is de investeringsverwachting? Moet er binnen drie tot vijf jaar een oven vervangen worden? Neem dit in de plannen mee.
– Bekijk de lokale markt goed. De concurrenten, de bevolkingssamenstelling, het bestedingspatroon, de lokale voorkeuren. Wie zijn en wat doen de andere brood- en banketverkooppunten?
– Hoe ligt het prijsniveau? Vergelijk dit met landelijke gemiddelden.
– Werken de huidige eigenaren minder uren dan je zelf van plan bent te gaan werken? Dan kan er wellicht geschrapt worden in personeelsuren. Houd hier rekening mee tijdens de overname.
– Ga meerdere malen kijken bij de winkel(s). Niet alleen op maandag, maar ook eens in het weekend.
– Vraag bij de gemeente naar het vergunningenbeleid, nieuwbouwplannen, verkeersplannen en dergelijke.
– Gebruik het Centraal Bureau voor de Statistiek, de lokale VVV, de gemeente, de Kamer van Koophandel, het NBC, het Productschap, marktonderzoeksbedrijven en dergelijke als bronnen voor je ondernemersplan. Ga niet akkoord met de data van één bron.
– Houdt er rekening mee dat er kosten afgaan van de ondernemersbeloning, zoals de lasten voor de privé-woning, huishoudgeld, ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en dergelijke.
 

Reageer op dit artikel