NBOV: gascrisis en hoge inflatie werden al 20 bakkerijen fataal, inventarisatie personeel volgt

De hoge kosten voor grondstoffen en energie hebben hun weerslag op de bakkerijsector. Volgens de NBOV hebben inmiddels zo'n twintig bakkerijen de deuren gesloten sinds de inflatie tot grote hoogte is gestegen.
NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink en voorzitter Arend Kisteman boden in september tompoucen aan Hawre Rahimi van de VVD aan, om aandacht te vragen voor de problematiek.