Column: Eiwittransitie, geopolitiek en kansen voor Nederlands graan

In het Klimaatakkoord staat het uitgangspunt dat de huidige dominante positie van vlees als leverancier van eiwitten vervangen dient te worden door plantaardige eiwitten. Concreet betekent dat een verschuiving van de huidige verhouding van 60-40% tussen dierlijke versus plantaardige eiwitten naar een 40-60%-verhouding in 2030, in het voordeel van plantaardige eiwitten.
Als de intensieve veeteelt minder belangrijk wordt, zal er minder stikstof worden geproduceerd door de landbouwsector.