Onrecht voor de gehele bakkerijbranche

De Opslag Duurzame Energie- en klimaattransitie (ODE) is een maatregel van de overheid om ervoor te zorgen dat bedrijven zo zuinig mogelijk met energie omgaan. En om de productie van duurzame energie te bekostigen. De ODE-heffing is in 2013 ingesteld en geldt voor alle gas- en energiebronnen. Daarmee geeft deze systematiek geen impuls aan de transitie naar groene energiebronnen en dus lagere CO2-uitstoot.
Wim Kannegieter, directeur Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij