Aanvraag NBC voor voortzetting broodcampagne tot en met 2023

Meer brood op de plank! Met die intentie heeft het Nederlands Bakkerij Centrum, namens de bakkerijsector, een aanvraag bij de Europese Commissie ingediend voor een vervolg op de imagocampagne ‘Brood. Goed verhaal’, die dit jaar afloopt. De nieuwe aanvraag is bedoeld voor de jaren 2021 tot en met 2023 en sluit naadloos aan op de huidige campagne.