Bakkerij Gorthuis houdt uitje met 100 ouderen

Net zoals vorig jaar heeft het team van bakkerij Gorthuis zondag ouderen meegenomen voor een gezellige middag vol lach, humor, spel, zang en dans. Dat de ouderen dit zeer kunnen waarderen blijkt wel uit het feit dat dit keer het dubbele aantal mensen meegingen, namelijk ruim honderd!