Stagevergoeding 2

In de vorige Bakkerswereld wijdde ik deze column aan stagevergoedingen. Dat heeft veel reacties losgemaakt, van werkgevers en stagiairs. Van werkgeverszijde komen verhalen dat vergoedingen niet zomaar mogen worden gegeven. Om die reden vindt u in deze editie een uiteenzetting over de do’s and dont’s bij vergoedingen voor stagiairs en leerlingen: de BOL’ers en de BBL’ers. Er zit namelijk een verschil in de regelingen voor hen, terwijl er ook verschillen lijken te zijn met opleidingen in andere sectoren dan de bakkerij.
Anne Mieke Ravenshorst